Badanie krwi testem MRT
(Mediator Release Test) Test MRT jest najnowszym i najbardziej dokładnym testem krwi badającym nadwrażliwość na pokarmy i dodatki do żywności (wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – PL/DR012632, producent: Signet Diagnostic Corp. West Palm Beach, USA)

Sposób na walkę z chorobami, których przyczyną jest nadwrażliwość pokarmowa

Test MRT jest najnowszym i najbardziej dokładnym testem krwi badającym nadwrażliwość na pokarmy i dodatki do żywności.

(wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – PL/DR012632, producent: Signet Diagnostic Corp. West Palm Beach, USA)

Dr Mark Pasula, immunolog i naukowiec, od 30 lat pracuje nad opóźnionymi reakcjami pokarmowymi. Zainteresowanie tą tematyką wywodzi się od poszukiwania rozwiązania jego własnych problemów ze szkodliwym działaniem pokarmów.

Przez dwa lata nie uzyskał pomocy w leczeniu swoich problemów zdrowotnych ani nie zdołał zidentyfikować uczulających go substancji poddając się ponad 200 testom skórnym, wykonanym przez współpracującego z nim alergologa. Test krwi zwany testem cytotoksycznym pozwolił określić na co był uczulony i unikanie tych substancji chemicznych przyniosło największa poprawę. Badanie cytotoksyczne* pod mikroskopem ujawniło, że niektóre  jego komórki odpornościowe były skurczone, niektóre powiększone a niektóre martwe na skutek kontaktu z substancjami, na które był uczulony. Te początkowe doświadczenia oraz umiejętności techniczne doktora Pasuli zaowocowały opracowaniem i opatentowaniem sprawniejszej i zautomatyzowanej wersji testu cytotoksycznego nazwanego ALCAT, który przezwyciężył niektóre niezgodności badań cytotoksycznych.

Test MRT jest najnowszym i najbardziej dokładnym testem krwi doktora Pasuli.

Inne, najczęściej stosowane do wykrywania nadwrażliwości pokarmowych badanie krwi ELISA IgG może wykazać tylko jeden i do tego nie najważniejszy rodzaj reakcji (typ 3, który obejmuje tylko 25% wszystkich reakcji na pokarmy). Ponadto określenie reakcji typu IgG nie pozwala na zbadanie nadwrażliwości na chemikalia zawarte w pokarmach.

Opatentowane badanie krwi MRT  uwzględnia typ 3 i częściej występujący typ 4 opóźnionych reakcji alergicznych. MRT wykrywa też nadwrażliwość na chemiczne dodatki do produktów spożywczych. Oznacza to szybszą i pełniejsza pomoc dla tych, którzy poddadzą się badaniu MRT. Niezależne badania naukowe potwierdziły, że MRT jest najdokładniejszym i najbardziej wszechstronnym testem na nadwrażliwość na pokarmy i dodatki do żywności.

Istotą testu MRT jest pomiar całkowitej objętości komórek immunologicznych krwi i całkowitej objętości płynu pozakomórkowego i porównywanie tych wartości po ekspozycji próbki na kolejne antygeny (pokarmy i dodatki chemiczne). Jest to test który nie bada pojedynczych mediatorów, ale wszystkie wyzwalane przez komórki obwodowe krwi osoby wykazującej objawy nadwrażliwości na pokarmy (poza erytrocytami) pod wpływem ekspozycji na antygeny pokarmowe lub dodatki chemiczne. Pozwala na zaplanowanie indywidualnej diety z tych pokarmów, z którymi test jest ujemny.

Reakcje znaczące lokują substancje testowe w kategoriach reaktywnych (kolor czerwony w wynikach testu) lub umiarkowanie reaktywny (kolor żółty). Reakcje nieznaczące w kategorii nie-reaktywnych oznaczone są kolorem zielonym. Wszystkie pomiary dokonywane są przy użyciu opatentowanej,  najdokładniejszej z obecnie dostępnych metod pomiarowych (Ribbon technology).

Przykład wyników testów krwi MRT 150

kliknij, aby powiększyć tabelę

Pokarmy i dodatki do żywności MRT 150 i MRT 100

 W tabeli na czerwono zaznaczone są te produkty i dodatki, których nie ma w MRT 100

kliknij, aby powiększyć tabelę

 

*Cytotoksyczny test opóźnionej reakcji pokarmowej jest podstawowym testem screeningowym pozwalającym zidentyfikować produkty wywołujące opóźnioną reakcję pokarmową. Jest starszą generacją w stosunku do MRT. Ujawnia zazwyczaj ukryte, destrukcyjne oddziaływanie produktów spożywczych na organizm.  Test cytotoksyczny wykrywa znacznie większe spektrum reakcji niż tylko reakcje związane z występowaniem przeciwciał IgG.

Komórki krwi pacjenta zostają połączone z niewielką ilością odpowiednio spreparowanego i wystandaryzowanego, testowanego produktu, umieszczonego na szkiełku mikroskopowym. Preparat, po okresie inkubacji, poddaje się obserwacji przy pomocy nowoczesnego mikroskopu laboratoryjnego i na monitorze komputera analizują się w dużym powiększeniu zachodzące reakcje. Jeżeli komórki krwi są nieuszkodzone, oznacza to, że nie występuje reakcja cytotoksyczna na badany produkt. Jeżeli występują uszkodzenie białych komórek krwi lub zostaną one całkowicie zniszczone pod wpływem kontaktu z badanym produktem, oznacza to, że wystąpiła reakcja cytotoksyczna.

4 stopnie reakcji:

I st: produkt zmienia kształt białych krwinek ale ich nie niszczy

II st: produkt spowodował uszkodzenie około 1/3 białych krwinek

III st: produkt spowodował uszkodzenie około 2/3 białych krwinek

IV st: produkt spowodował zniszczenie niemal wszystkich białych krwinek